Continuă angajările la stat! Posturi scoase la concurs în instituții publice din Sălaj

Angajările în sistemul public prin concurs continuă și în această săptămână. Direcţia pentru Agricultură Judeţeană (DAJ) Sălaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post de consilier, pe perioadă determinată, la Compartimentul Recensământul General Agricol. Persoanele interesate de acest job trebuie să îndeplinească anumite condiţii şi anume: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale; medicină veterinară; științe economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum trei ani în domeniul studiilor absolvite și cunoștințe de operare/programare pe calculator Microsoft Office – nivel mediu și cunoștințe WEB, navigare internet. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției și trebuie să conțină: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și  curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Relaţii suplimentare se pot obţine la  DAJ Sălaj, cu sediul în Zalău, strada Corneliu Coposu nr. 79/a, telefon 0260/661.336.

Educator și referent la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Tot în această perioadă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sălaj oganizează concurs pentru două posturi: unul de educator cu studii universitare de licență cu diplomă de licență fără vechime și unul de referent cu studii medii și diplomă de bacalaureat în domeniul economic, fără vechime. Termenul limită a dosarelor este 2 aprilie, ora 14. Concursul va consta în două probe, cea scrisă care va avea loc în 14 aprilie și interviul – în 16 aprilie. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituției, iar pentru informații suplimentare persoanele interesate se pot adresa la sediul DGASPC Sălaj, strada Unirii nr. 20, Compartimentul resurse umane sau telefon 0260/615.017.

Contabil șef la Sport Club Municipal Zalău

Sport Club Municipal Zalău organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de contabil șef. Condiţiile specifice necesare sunt: studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință – științe economice; vechime în specialitatea studiilor – minimum trei ani și abilități, calități și aptitudini necesare: constând în confidențialitate, obiectivitate, responsabilitate și profesionalism. Termenul limită de depunere a dosarelor este 8 aprilie. Concursul va consta în două probe: cea scrisă -19 aprilie, ora 10 și interviul – 22 aprilie, ora 10. Persoanele interesate  pot obține relații suplimentare la Sport Club Municipal Zalău, cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, telefon 0260/610.550, interior 170.

One Thought to “Continuă angajările la stat! Posturi scoase la concurs în instituții publice din Sălaj”

  1. Anonim

    Este ocupat locul deja…

Leave a Comment