Conectarea caselor de marcat trebuie făcută până la 30 noiembrie 2021

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj reamintește contribuabililor care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, că termenul limită de conectare  pentru operatorii economici din categoria contribuabililor mici si mijlocii, este stabilit pentru data de 30.11.2021, In conformitate cu prevederile O.p.A.N.A.F. nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national al ANAF,  realizându-se pe categorii de contribuabili, încă din data de 31.03.2021.

Cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal, însoțită de documentele corespunzătoare, se poate depune de către utilizatorii caselor de marcat și online, prin intermediul serviciului SPV – Formularul C801. În situația cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectuează automat si acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.

 

Operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate  in zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării si transmiterii  declarației  prevăzute în anexa nr. 2 la ordinul susmenționat.

În contextul celor susmenționate, Administrația Județeana a Finanțelor Publice Sălaj comunicaăcontribuabililor care intra sub incidenta prevederilor legale susmentionate, faptul ca trebuie sa se adreseze distribuitorilor autorizati/unitatilor acreditate de service, cu solicitarea interventiei acestora la conectarea la sistemul informatic MF – ANAF, in vederea respectării termenului limită de conectare, a impiedicarii eventualelor probleme generate de numarul ridicat de solicitari la finalul perioadei precum si a evitarii neindeplinirii obligatiei prevazute de lege cu privire la conectarea aparatelor.

Astfel, după depășirea termenului de 30.11.2021, orice operator economic care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de lege cu privire la conectarea aparatelor, riscă aplicarea sancțiunilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1)  lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 .

Detalii suplimentare privind conectarea pot fi obținute prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF – Ediția 2021, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, in secțiunea Servicii online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).

Totodată, potrivit prevederilor OG nr. 11/2021, începând cu data de 1 Martie 2022 contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central documente prin mijloace electronice de transmitere la distanţă – Spatiul Privat Virtual-prin înrolarea în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ A.N.A.F.

Deasemenea, autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public din administrația publică locală si centrală au obligația sa se înroleze in sistemul informatic Patrimven, furnizarea informațiilor si documentelor intre Ministerul Finantelor/ANAF si acestea urmand a se realiza, începând cu data de 1 martie 2022,  doar  utilizând sistemul informatic  al MF/ANAF.

 

Baza legală: – OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

– HG 479/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

– O.p.A.N.A.F. nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscala;

– O.G. nr. 11 din 30 august 2021, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale.

M. S.

Leave a Comment