Conectarea caselor de marcat fiscale

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj informeaza contribuabilii care au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, astfel cum sunt definite la art. 3 alin (1)-(2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra faptului ca, cererea de atribuire a numărului unic de identificare a aparatului fiscal, insotita de documentele corespunzatoare, se poate depune de catre utilizatorii caselor de marcat si online, prin intermediul serviciului SPV – Formularul C801. În situatia cererilor depuse prin intermediul serviciului Spaţiul Privat Virtual, emiterea certificatului de atribuire a numărului unic de identificare se efectueaza automat si acesta este comunicat solicitantului prin intermediul SPV.

In conformitate cu prevederile O.p.A.N.A.F. nr. 435/2021, conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic national al ANAF, se realizeaza pe categorii de contribuabili, inca din data de 31.03.2021, termenul limită de conectare  pentru opeatorii economici din categoria contribuabililor mici si mijlocii, fiind stabilit pentru data de 30.11.2021.

Operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale instalate  in zone nedeservite de retele de comunicatii electronice au obligatia completarii si transmiterii  declaratiei  prevazute in anexa nr. 2 la ordinul susmentionat.

In contextul celor susmentionate, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Salaj comunica contribuabililor care intra sub incidenta prevederilor legale susmentionate, faptul ca trebuie sa se adreseze distribuitorilor autorizati/unitatilor acreditate de service, cu solicitarea interventiei acestora la conectarea la sistemul informatic MF – ANAF, in vederea respectării termenului limită de conectare, a impiedicarii eventualelor probleme generate de numarul ridicat de solicitari la finalul perioadei precum si a evitarii neindeplinirii obligatiei prevazute de lege cu privire la conectarea aparatelor.

Astfel, după depășirea termenului de 30.11.2021, orice operator economic care nu și-a îndeplinit obligația prevăzută de lege cu privire la conectarea aparatelor, riscă aplicarea sancțiunilor contravenționale în conformitate cu prevederile art. 10 lit. ff), coroborate cu prevederile art. 11 alin. (1)  lit. j), din O.U.G. nr. 28/1999 .

Detalii suplimentare privind conectarea pot fi obtinute prin consultarea Ghidului cu privire la conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al MF – ANAF – Editia 2021, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, in sestiune Servicii online – Aparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).

Baza legala: – OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– HG 479/2003, pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;

– O.p.A.N.A.F. nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic national de supraveghere si monitorizare a datelor fiscale al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

M. S.

Leave a Comment