Comunicat de presa

Zalau, 29.09.2020

 

Finalizarea activitatilor din cadrul proiectului  

S.C. BIO-LAB S.R.L, in calitate de beneficiar, a semnat in data de 03.10.2018 contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar.

Obiectul contractului il constituie acordarea unei finantari nerambursabile de catre Autoritatea de Management pentru implementarea proiectului „Cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale”, cod SMIS 2014+:112253

 

Proiectul este  finantat  din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

 

Valoarea totala a proiectului este de 2.347.592,58 lei din care:

 • valoarea totala eligibila este de 2.126.097,19 lei;
 • valoarea eligibila nerambursabila este de 1.515.556,23 lei (din care FEDR 1.288.222,80 lei, buget national 227.333,43 lei);
 • valoarea cofinantarii eligibile a benenficiarului este de 610.540,96 lei;
 • valoare neeligibila, inclusiv TVA neeligibila este de 221.495,39 lei.

 

Obiectivul general principal al proiectului: Dezvoltarea si cresterea competitivitatii firmei BIO-LAB SRL Zalau pe piata serviciilor medicale prin diversificarea gamei de servicii medicale prestate.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Diversificarea serviciilor de investigatii medicale paraclinice prestate de catre beneficiarul SC BIO-LAB SRL prin crearea unui departament de servicii de imagistica medicala pentru diagnosticarea si stadializarea afectiunilor oncologice sau a altor afectiuni detectabile prin imagistica medicala.
 2. Dotarea clinicii cu echipamente si software de ultima generatie si eficiente energetic pentru prestarea serviciilor de imagistica medicala
 3. Certificarea sistemului de management al calitatii si de mediu precum si a serviciilor/proceselor din cadrul departamentului de imagistica medicala

 

Rezultate:

 1. Departament de imagistica medicala autorizat si functional
 2. Echipamente si software de ultima generatie achizitionate si puse in functiune

 

Impactul investitiei la nivelul localitatii

 

Pornind de la faptul ca sanatatea este bunul cel mai de pret al omului, prin diversificarea serviciilor oferite, SC BIOLAB SRL arata ca este preocupata de clientii sai si de oferirea unor servicii de calitate. Ne implicăm şi ne dorim să fim aproape de cei din comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea.

Impactul investitiei:

 • servicii care vor putea fi decontate prin Casa de Asigurari de Sanatate
 • profesionalismul personalului
 • noutatea echipamentelor si dotarilor
 • promptitudinea efectuarii serviciilor

Beneficiile pentru beneficiari ca urmare a realizarii investitiei:

– existenta unei alternative la serviciile prestate de stat in sensul-pachete de servicii de calitate cu aparatura moderna in conditii ambientale prietenoase si relaxante

– diagnosticarea precisa prin utilizarea unor echipamente performante si de ultima generatie

– reducerea timpului necesar diagnosticarii si posibilitatea medicului si a pacientului de a lua o decizie rapida in ceea ce priveste solutiile de tratament si interventie.

  

Perioada de implementare a proiectului: 44 luni, respectiv intre data 06.02.2017 si data 30.09.2020.

 

 Locul de implementare a proiectului: Mun. Zalau, Strada Simion Barnutiu, nr. 23B, jud. Salaj

Leave a Comment