Comunicat de presă

Data: 17.08.2020

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196:

lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150

 În perioada decembrie 2017 – august 2020, Consiliul Județean Sălaj în parteneriat cu Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Cehu Silvaniei a implementat proiectul „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150”, cod SMIS 115268, derulat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, prin Contractul de Finanțare nr. 895/18.12.2018.

Beneficiarul proiectului: Parteneriatul încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Sălaj şi Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Cehu Silvaniei.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 196: lim. jud. Satu-Mare – Horoatu Cehului – Benesat, km 28+000-28+900 – 36+080-43+150.

Obiectivele specifice ale proiectului, care au condus la atingerea obiectivului general, au fost:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de trafic, prin creșterea capacității portante a drumului și a vitezei de deplasare.
  2. Creșterea siguranței rutiere, prin reabilitarea podurilor și podețelor, realizarea elementelor de stabilizare a terenului și a celor de colectare/dirijare a apelor și aplicarea elementelor de semnalizare orizontală/verticală corespunzătoare.
  3. Dezvoltarea economică a zonei de nord a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru cei 9.167 locuitori din comunele traversate de cele două sectoare de drum, prin accesibilizarea zonei pentru potențialii investitori și prestatori de servicii și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

Drumul județean DJ 196 face legătura între drumul european E81/DN1F – localitatea Supuru de Jos din județul Satu Mare și drumul județean DJ 108A din estul județului Sălaj – localitatea Benesat. Sectorul reabilitat și modernizat este alcătuit din:

– Tronsonul 1: de la km 28+000 până la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, poziționat de la limita județelor Satu Mare și Sălaj până la intrarea în localitatea Cehu Silvaniei;

– Tronsonul 2: de la km 36+080 până la km 43+150, cu o lungime de 7,070 km poziționat între localitățile Cehu Silvaniei – Horoatul Cehului – Benesat (intersecția cu drumul județean DJ 108A).

Rezultatele proiectului se concretizează în:

  • 7,97 km drum județean reconstruit/modernizat, conectat la rețeaua TEN-T
  • 167 persoane reprezentând populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T

Valoarea totală a contractului a fost de 13.399.707,42 lei, din care valoarea contribuției publice nerambursabile a fost de 12.769.011,87 lei. Sursele de finanţare pentru asistența financiară nerambursabilă au fost Fondul European de Dezvoltare Regională cu o sumă de 10.853.660,09 lei (85%) și Bugetul național cu o sumă de 1.659.971,54 lei (13%). Diferența de 886.075,79 lei a reprezentat contribuţia proprie a judeţului Sălaj pentru implementarea proiectului.

Valoarea adaugată a acestei investiții este dată de crearea condițiilor necesare dezvoltării economice a zonei de nord a județului Sălaj și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii din comunele traversate de sectorul de drum reabilitat și modernizat, prin accesibilizarea conectivității zonei la rețeaua TEN-T pentru potențialii investitori și prestatori de servicii, precum și prin scăderea costurilor de deplasare și transport.

 

 

 

Date de contact:

Consiliul Judeţean Sălaj

Direcţia Dezvoltare și Programe Publice;

tel: +40 (0)260 61 41 20; fax: +40 (0)260 66 10 97

e-mail: integrarecjsj@yahoo.com

Leave a Comment