Comunicat de presă

Data: 11.03.2020

Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău – etapa I

În data de 30 decembrie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul “Amenajarea de spații verzi pe imobile abandonate sau degradate din municipiul Zalău – etapa I“cod SMIS 121975. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.
Durata implementării proiectului este de 40 luni respectiv 29.10.2017 – 31.01.2021 (aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea contractului de finanțare); perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Valoarea totală a proiectului este de 15.602.917,79 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 8.113.559,30 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 1.241.403,57 lei, iar contribuția locală este de 6.247.954,92 lei (4.066.552,69 cheltuieli eligibile și 2.181.402,23 cheltuieli neeligibile).
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în mediul urban, pentru reducerea poluării aerului și înfrumusețarea aspectului urbanistic al municipiului Zalău.
Realizarea investiției propuse prin proiect va refunctionaliza suprafete de teren din intravilanul municipiului, care în ultimii ani au fost neutilizate și nefuncționale, datorită gradului de degradare al acestora. Totodată prin măsurile propuse (plantarea cu plante perene, arbori și arbuști, gazonare suprafete, modelare terenuri), investiția va contribui la reducerea poluării aerului și reducerea zgomotului. Prin crearea de facilități pentru recreere și petrecerea timpului liber, pe terenurile supuse intervenției se va incuraja un stil de viață mai activ și sănătos pentru populatie.
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Ramona-Maria Butcovan, manager de proiect, rbutcovan@zalausj.ro, și Diana Breban, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment