Comunicat de presă

                                                                                                                                Data: 13.02.2020-17.02.2020

 

Lansarea proiectului

„Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1”

 

Primăria Comunei Dragu derulează, începând cu data de 9 decembrie 2019, proiectul “Reabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială nr. 1”, cod SMIS 120850. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 4944/09.12.2019 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.025.763,15 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 2.870.319,21 lei (2.489.562,58 lei provenind din FEDR și 380.756,63 lei din bugetul național). Proiectul a început în data de 25 noiembrie 2016 și urmează să fie finalizat până la data de 31 decembrie 2021.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotării  de care dispune Școala Gimnazială nr. 1 astfel încât acestea să conducă la creșterea calității procesului de învățământ dar și la accesibilizarea învățamântului obligatoriu la nivelul Comunei Dragu.

 

În acest sens, prin proiect se vor realiza consolidarea, modernizarea și extinderea clădirii existente dar și dotarea completă a unității de învățamânt, atât în ceea ce privește activitatea educațională dar și cea administrativ-organizatorică.

De rezultatele proiectului vor beneficia un număr de 86 de elevi.

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Comment