COMUNICAT DE PRESĂ

Data 12.12.2019

 

CORIDOARE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ DIN ZALĂU, MODERNIZATE PÂNĂ ÎN 2023

 

În data de 04.09.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4.745 pentru proiectul ”MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ZALĂU 2023”, cod SMIS 122136, care a demarat în 14.09.2015. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.e – Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare,  Obiectiv specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

   Proiectul include: modernizarea sistemului de transport public local și lucrări pentru modernizarea coridoarelor de mobilitate urbană durabilă pentru următoarele 3 loturi: str. C. Coposu și A. Iancu, str. Gh. Doja și respectiv str. 22 Decembrie 1989, tronson II. Durata implementării proiectului este până la 31.12.2023, iar durata execuției este de max 24 luni pentru str. C. Coposu, A. Iancu și Gh. Doja, respectiv 12 luni pentru str. 22 Decembrie 1989, tronson II. Valoarea totală a proiectului este de 103.194.557,10 lei cu TVA. Din aceasta, contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Bugetul de stat este 29.545.130,14 lei.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Zalău prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Zalău, până la finele anului 2023.

Rezultatele așteptate vizează în principal: achiziționarea și punerea în funcțiune a 20 buc. autobuze electrice; instalarea unui nr de 26 buc stații de încărcare lentă și rapidă; implementarea unor sisteme: de monitorizare a flotei de autobuze, e-ticketing, informare călători, monitorizare și numărare călători, etc; modernizarea a 10 stații de autobuz; modenizarea a cca 5,8 km infrastructură rutieră care include parte carosabilă pe care circulă transportul public de călători, piste de biciclete și respectiv trotuare, dotarea cu arbori/arbuști, bănci, coșuri de gunoi, rastele pentru biciclete, realizarea/modernizarea canalizării pluviale și realizarea canalizației pentru rețele de comunicații electronice; scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră; creșterea numărului de călători transportați prin sistemul de transport public; creșterea numărului de persoane care utilizează traseele de bicicletă și respectiv cele pietonale etc.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Rodica Ciurte, manager de proiect, ciurterodica@zalausj.ro, și Breban Diana, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment