COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 21.08.2019

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

D4 și D30-32 din municipiul Zalău a fost finalizată

Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe D4, D30-32 din municipiul Zalău”, SMIS 118378, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocurilor de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 53 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamuri, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate; închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților; izolarea termică a planșeului peste subsol cu sisteme compozite de izolare termică cu o grosime a termoizolației de 10cm; izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul existenței șarpantei, realizat cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20cm. Alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică au fost cele de reparare a șarpantei, după caz și a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; refacerea canalelor de ventilație în apartamente; realizarea de rampe de acces, etc. Durata lucrărilor a fost de cca 15 luni.

Beneficiile proprietarilor celor 53 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a celor două blocuri de locuințe; scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Valoarea totală a proiectului este 1.249.528,67 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 570.401,50 lei cu TVA, contribuția bugetului național 100.659,09 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 578.468,08 lei cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Angelica Pop, manager de proiect, popangelica@zalausj.ro, și Breban Diana, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

Leave a Comment