Comunicat de presă

Data: 08.08.2019

Blocurile de locuințe G164 şi bloc 80 (scara A) din municipiul Zalău vor fi reabilitate termic

În data de 20.06.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4417 pentru proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe G164 şi bloc 80 (scara A) din Municipiul Zalău”, Cod SMIS Proiect: 119765. Finanțarea este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Obiectivul general al proiectului este cresterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritaţile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră.
Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocului de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 184 apartamente.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt asociațiile de proprietari ale celor două blocuri, aproximativ 550 de persoane fizice, proprietari ai apartamentelor din blocurile menționate.
Durata implementării proiectului este de 20 de luni, data de începere a proiectului: 20.06.2019 – data finalizării proiectului: 31.01.2021, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a cererii de finanțare este de 3.344.415,27 lei, din care 1.541.643,58 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 272.054,76 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 1.530.716,93 lei reprezintă contribuția locală (buget local și asociații de proprietari).
Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Butcovan Ramona-Maria, manager de proiect, rbutcovan@zalausj.ro și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment