COMUNICAT DE PRESĂ

                                                                                                                       Data:  25.06.2019

 Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe

A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău a ajuns la final

 

Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe A și B, 2A, 2C și B35 din municipiul Zalău”, SMIS 117921, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocurilor de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie cu un număr de 88 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; închiderea balcoanelor sau a logiilor și înlocuirea tâmplăriei neperformante cu una performantă energetic, inclusiv a acceselor în interiorul blocurilor și pe casa scării, după caz; închiderea balcoanelor de la ultimul nivel cu panouri termoizolante; termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel în cazul acoperișului tip terasă și termizolarea acestuia în situația existenței șarpantei cu termosistem de 20 cm; Alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică au fost cele de reparare a șarpantei, după caz și a sistemelor de colectare și evacuare a apelor pluviale; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție; refacerea canalelor de ventilație în apartamente; realizarea de rampe de acces, etc. Durata lucrărilor a fost de cca 17 luni.

Beneficiile proprietarilor celor 88 de apartamente, rezultate din derularea investiției sunt: creșterea eficienței energetice a celor patru blocuri de locuințe – consumul anual specific de energie [kWh/m2an] diminuându-se în medie cu 59%; scăderea emisiilor gazelor cu efect de seră; reducerea costurilor la întreținere cu încălzirea; îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

Valoarea totală a proiectului este 1,770.193,74 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 872.210,20 lei cu TVA, contribuția bugetului național 153.919,45 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 744.064,09 lei cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Dănuț-Cosmin Curea, manager de proiect, cureadan@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

Leave a Comment