Comunicat de presă

Data: 28.05.2019

Proiectul de creștere a eficienție energetice a blocurilor de locuințe P+8 și V1 din Municipiul Zalău a demarat

În data de 7 martie 2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe P+8 si V1 din Municipiul Zalău”, cod MySmis 116991. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale. Autoritatea de Management pentru Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 25 luni de la data semnării contractului de finanțare (până la data de 30.04.2021), din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor pentru fiecare bloc în parte. Valoarea totală a proiectului este de 1.941.190,30 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 966.268,38 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 170.517 lei, iar contribuția locală este de 804.403,97 lei (buget local și asociațiile de proprietari).

Obiectivul proiectului este acela de a crește eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră. Prin implementarea proiectului se preconizează îmbunătățirea eficienței energetice în cele două blocuri de locuit (consumuri mai mici de 100 KWH/mp/an), îmbunătățirea condițiilor de trai a locatarilor din bloc prin reducerea consumului anual specific de energie cu cel puțin 50% precum și creșterea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie de la 0 la 78.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Mariana Cuibuș, manager de proiect, mcuibus@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment