COMUNICAT DE PRESĂ

Data 11 decembrie 2018

 Municipiul Zalău începe călătoria spre un iluminat eficient

  În data de 01 octombrie 2018, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectulModernizarea și  extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Zalău. Etapa I”, cod Mysmis 121473. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

 

Durata implementării proiectului este de 22 luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 12 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 23.099.159,17 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.461.499,55 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 2.976.464,63 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 661.194,99 lei.

 

Obiectivul proiectului este modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public stadal din municipiul Zalău, inclusiv prin telegestiune. Pentru atingerea obiectivului, proiectul propune implementarea unui sistem eficient și ecologic de iluminat public din muncipiul Zalău care va reduce semnificativ consumul de energie din surse neregenerabile după implementarea proiectului și va introduce surse regenerabile în consumul necesar iluminatului public. Sunt vizate un număr de 22 de străzi, din care o parte vor beneficia de înlocuirea în totalitate a sistemului de iluminat public, iar o parte de înlocuirea corpurilor de iluminat.

 

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Dănuț Curea, manager de proiect, cureadan@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

One Thought to “COMUNICAT DE PRESĂ”

  1. anonim

    O sa urmaresc cu mare interes implementarea acestui proiect.

Leave a Comment