COMUNICAT DE PRESĂ

Data 15 octombrie 2018

Călătoria continuă! Eficiență energetică la Liceul cu Program Sportiv ”Avram Iancu” din municipiul Zalău

În data de 29 august 2018, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Creșterea eficienței energetice a Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” din municipiul Zalău”, cod Mysmis 115362. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.

Durata implementării proiectului este de 28 luni de la data semnării contractului de finanțare, din care 18 luni reprezintă perioada de execuție a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 11.952.506,85 lei. Din aceasta, contribuția de la Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6.015.862,34 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 920.073,08 lei, iar contribuția de la bugetul local este de 5.016.571,43 lei.

Obiectivul proiectului este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice la nivelul municipiului Zalău, respectiv la nivelul infrastructurii educaționale și de a contribui în mod direct la reducerea consumului de energie din surse convenționale și la reducerea emisiilor de CO2 eliberate în atmosferă în timpul activităților umane. Printre rezultatele așteptate se numără și asigurarea unui procent de min. 10% din necesarul de energie din surse regenerabile. La finalizarea proiectului, cei peste 500 de elevi și cadre didactice ale Liceului cu Program Sportiv ”Avram Iancu” vor beneficia de condiții îmbunătățite pentru derularea actului educațional.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Mihaela Onuțan, manager de proiect, onutanmihaela@zalausj.ro, și Cecilia Crișan, purtător de cuvânt, crisancecilia@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Alte articole

Leave a Comment