Comunicat de presă

Anunț de începere implementare proiect

“Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA

CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje

 

S.C. TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL.  anunță , începerea activităților proiectului : Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje.,  cod SMIS   113573 , ce va fi derulat în localitatea Zalau, județul Salaj.

Titlul proiectului: Îmbunătățirea competitivității întreprinderii TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL prin achiziția de utilaje

Numele beneficiarului: S.C. TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL

Numele programului: Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Numele Autorității de Management : “Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice

Numele Organismului Intermediar: “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest”

Cod MySmis: 113573

Data inceperii proiectului: 22.06.2018

Data incheierii proiectului: 31.10.2018

Valoarea totală a proiectului : 1346315.12 lei

Valoarea finanțării nerambursabile : 894445.57 lei

Obiectivul general al proiectului este : Obiectivul general este CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERII TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL.

Date de contact :

Persoana de contact : Florin-Dorin Damsa -administrator

Telefon: 0756-036387

E-mail : florin.damsa84@gmail.com

 

S.C. TRIXERA CONSTRUCT DFD SRL

 

Investim în viitorul tău ! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala

Prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Leave a Comment