Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 2 Martie 2023

Anunţ privind începerea proiectului cu titlul

,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Năpradea, cu sediul în localitatea Năpradea, Str. Principala nr. 23, județul Sălaj, România, anunță demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea” proiect confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanțare nr. 8009/16.11.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

AXA PRIORITARĂ 8 – „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE”

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – „INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂŢILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE, PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ACCESUL LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREERE, PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂŢI”

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE”

OPERAŢIUNEA B „CENTRE COMUNITARE INTEGRATE”, Cod SMIS 2014+: 155666.

Valoarea totală a proiectului este de 491.920,18 lei compusă din finanţare nerambursabilă în sumă de 474.618,05 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 339.012,93 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 135.605,12 lei), cofinanțare cheltuieli eligibile din partea beneficiarului în sumă de 9.686,13 lei și cheltuieli neeligibile inclusiv TVA 7.616,00 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 24 luni

Dată începere proiect:  01.01.2022

Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

 Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei” in Comuna Năpradea, Salaj. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin construcție imobil nou cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT.

La finalizarea proiectului, cladirea nou construită și dotată a Centrului Comunitar Integrat va fi funcțională. Astfel se eficientizează activitățile și cheltuielile dedicate serviciilor socio-medico-educaționale într-o locație corespunzătoare.

 Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Îmbunatățirea infrastructurii socio-medico-educationale prin construcția unui imobil nou cu destinația Centru Comunitar Integrat și dotarea acestuia.

2. Funizarea de servicii socio-medico-educationale persoanelor din localitate aflate în situații de risc și vulnerabilitate.

3 Thoughts to “Comunicat de presă”

  1. […] Comunicat de presă Data: 2 Martie 2023 Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea”   Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Năpradea, cu sediul în localitatea Năpradea, Str. Principala nr. 23, județul Sălaj, România, anunță demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea” proiect confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanțare nr. 8009/16.11.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională… Citeste mai mult […]

  2. […] Comunicat de presă Data: 2 Martie 2023 Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea”   Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Năpradea, cu sediul în localitatea Năpradea, Str. Principala nr. 23, județul Sălaj, România, anunță demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat în Năpradea” proiect confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finanțare nr. 8009/16.11.2022 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment