Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 02.02.2023

Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat in Dragu”

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dragu, cu sediul în localitatea Dragu, Str. Principală, nr. 120, judeţul Sălaj, cod postal 457130 România, anunță demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat in Dragu” proiect confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finantare nr. 8026/29.11.2022 incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
AXA PRIORITARĂ 8 – „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SANITARE ŞI SOCIALE”
PRIORITATEA DE INVESTIȚII 8.1 – „INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURILE SANITARE ŞI SOCIALE CARE CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA LA NIVEL NAŢIONAL, REGIONAL ŞI LOCAL, REDUCÂND INEGALITĂŢILE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE STAREA DE SĂNĂTATE, PROMOVÂND INCLUZIUNEA SOCIALĂ PRIN ACCESUL LA SERVICIILE SOCIALE, CULTURALE ȘI DE RECREERE, PRECUM ȘI TRECEREA DE LA SERVICIILE INSTITUȚIONALE LA SERVICIILE PRESTATE DE COMUNITĂŢI”

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.1 – „CREȘTEREA ACCESIBILITĂȚII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE, COMUNITARE ȘI A CELOR DE NIVEL SECUNDAR, ÎN SPECIAL PENTRU ZONELE SĂRACE ȘI IZOLATE”

OPERAŢIUNEA B „CENTRE COMUNITARE INTEGRATE”, Cod SMIS 2014+: 155679.

Valoarea totală a proiectului este de 561.842,76 lei compusă din finanţare nerambursabilă în sumă de 477.318,30 lei (din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 340.941,69 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national 136.376,61 lei), cofinanțare cheltuieli eligibile din partea beneficiarului în sumă de 9.741,25 lei și cheltuieli neeligibile inclusiv TVA 74.783,21 lei.

Perioada de implementare a proiectului: 14 luni
Dată începere proiect: 01.11.2022
Dată finalizare proiect: 31.12.2023

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului vizează „Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei” în comuna Dragu, județul Salaj. Proiectul contribuie la atingerea acestui obiectiv prin REABILITARE/MODERNIZARE / EXTINDERE/ MANSARDARE imobil cu destinația CENTRU COMUNITAR INTEGRAT. La finalizarea proiectului, clădirea reabilitată/modernizată/extinsă si dotată a Centrului Comunitar Integrat va fi functională. Astfel se eficientizează activitatile si cheltuielile dedicate serviciilor socio-medicoeducationale într-o locatie corespunzatoare.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1 – Imbunatatirea infrastructurii socio-medico-educationale prin
consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea Centrului Comunitar Integrat aflat în localitatea de implementare.
2. OS2 – Dotarea adecvata a cladirii Centrului Comunitar Integrat, ce va deservi populatia comunei, cu accent special pe persoanele aflate in situatii de risc, obiectiv specific ce va contribui la prestarea la standardele actuale a serviciilor socio-medico-educationale.

 

One Thought to “Comunicat de presă”

  1. […] Comunicat de presă Data: 02.02.2023 Anunţ privind începerea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat in Dragu” Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Dragu, cu sediul în localitatea Dragu, Str. Principală, nr. 120, judeţul Sălaj, cod postal 457130 România, anunță demararea proiectului cu titlul ,,Centru Comunitar Integrat in Dragu” proiect confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, contract de finantare nr. 8026/29.11.2022 incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională… Citeste mai mult […]

Leave a Comment