Comunicat de presă

10 octombrie 2022

Au fost finalizate lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Șimleu Silvaniei

La finele lunii septembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul de lucrări demarat în noiembrie 2020, a avut o valoare de 36.583.432 lei fără TVA, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.

Lucrările din Șimleul Silvaniei au vizat extinderea și reabilitarea rețelei de distribuție a apei pe o lungime de 13 km pe 23 de străzi, precum și extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe o lungime de 17 km pe 26 străzi. Pentru asigurarea funcționalității noilor rețele de canalizare au mai fost realizate 3 km conducte de refulare și 9 stații de pompare apă uzată. Toate noile rețelele sunt prevăzute cu SCADA în vederea integrării în sistemul de monitorizare automată existent la nivel regional.

Acest contract de lucrări, ca de altfel întregul Proiect Regional din cadrul POIM Cluj-Sălaj, contribuie semnificativ la dezvoltarea socio-economică a ariei deservite de Compania de Apă Someş S.A., la asigurarea unui nivel îmbunătățit de sănătate și confort pentru populație în condiții de siguranță, la reducerea poluării mediului prin eliminarea descărcării apei uzate neepurate sau insuficient epurate, precum și la reducerea costurilor prin eficientizarea operării pe noile rețele.

Reamintim că “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020”, în ansamblul lui, are o valoare totală de 1.640.654.623,98 lei (fără TVA).

Finanțarea investiției se face cu 92,18% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat şi 2% bugete locale. Cofinanțarea Proiectului este asigurată astfel: 6% prin credit bancar contractat de către Compania de Apă Someș
SA, iar restul de 1.82% de la bugetul de stat conform OUG 172/2020.

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății populației în localități care au peste 50 de locuitori și asigurarea colectării și epurării apelor uzate pentru aglomerările mai mari de 2.000 l.e. pentru conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC).

2 Thoughts to “Comunicat de presă”

  1. […] 10 octombrie 2022 Au fost finalizate lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Șimleu Silvaniei La finele lunii septembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Contractul de lucrări demarat în noiembrie 2020, a avut o valoare de 36.583.432 lei fără TVA, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.… Citeste mai mult […]

  2. […] 10 octombrie 2022 Au fost finalizate lucrările de alimentare cu apă și canalizare în Șimleu Silvaniei La finele lunii septembrie 2022 a avut loc recepția la terminarea lucrărilor din cadrul contractului de lucrări “Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în localitatea Șimleu Silvaniei”, derulat de Compania de Apă Someș S.A., în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Contractul de lucrări demarat în noiembrie 2020, a avut o valoare de 36.583.432 lei fără TVA, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 60 de luni.…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment