COMUNICAT DE PRESĂ

Mecanismul Financiar Norvegian

2014-2021

Proiectul „CEMACON green energy farm”

(Nr. de inregistrare proiect 2021/311632)

Cluj-Napoca, 05/09/2022

CEMACON S.A., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii 178K, derulează începând cu data de 01 august 2022 proiectul „CEMACON green energy farm”, proiect cu numarul 2021/311632 co-finanțat în cadrul “Programului pentru energie în România”, prin Innovation Norway în calitate de operator de program.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.052.857 Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 472.999 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.

Obiectivul proiectului constă în implementarea unei centrale electrice fotovoltaice în cadrul fabricii de blocuri ceramice – CEMACON S.A, sat Recea, județul Sălaj, cu scopul producerii de energie electrică din surse regenerabile, reducând astfel necesarul de energie electrică din surse convenționale. Proiectul prevede realizarea unei centrale fotovoltaice cu o putere de aproximativ 1.000 kWp, prin montarea unui sistem de 2.198 module fotovoltaice cu tehnologie monocristalină pe acoperișul fabricii. Cu ajutorul sistemului fotovoltaic va fi acoperit consumul de energie electrică pe timpul zilei de la nivelul fabricii Recea..

Principalele rezultate vizate de proiect fac referire la:

– reducerea emisiilor cu efect de seră cu 299 tone CO2/an

– o energie produsă disponibilă pentru consum, medie anuală: 976 MWh

– o putere totală instalată de aproximativ 1 MWh

– costuri optimizate cu energia electrică în valoare de: 82,960 Euro/an

– numărul de personal instruit în proiect pentru asigurarea funcționării optime și creșterea gradului de conștientizare cu privire la Energiile Regenerabile: 5 angajați

“Programul pentru Energie în România” este un program al cărui obiectiv este reprezentat de “energie cu mai puține emisii de carbon și siguranță sporită a furnizării de energie”. Programul face parte din granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Granturile SEE și Norvegiene au ca obiectiv reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European (SEE) și consolidarea relațiilor bilaterale între statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și statele beneficiare.

CEMACON S.A. este cel mai mare producător de blocuri ceramice cu capital românesc, cu peste 53 de ani de experiență în industria materialelor de construcții. Operează 3 mari capacități de producție situate în județul Sălaj, România, două de cărămidă și una de buiandrugi și furnizează produse inovatoare, care aduc plus-valoare utilizatorilor, obținute la costuri de producție foarte competitive.

Proiect finanțat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, în cadrul „Programului pentru energie în România.

 Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Tudor Diacenco

Project Manager
Tel:  +40 747 284 255

E-mail: tudor.diacenco@cemacon.ro

One Thought to “COMUNICAT DE PRESĂ”

  1. […] Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Proiectul „CEMACON green energy farm” (Nr. de inregistrare proiect 2021/311632) Cluj-Napoca, 05/09/2022 CEMACON S.A., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, strada Calea Turzii 178K, derulează începând cu data de 01 august 2022 proiectul „CEMACON green energy farm”, proiect cu numarul 2021/311632 co-finanțat în cadrul “Programului pentru energie în România”, prin Innovation Norway în calitate de operator de program. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.052.857 Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 472.999 Euro. Durata de implementare a proiectului este de 14 luni. Obiectivul proiectului… Citeste mai mult […]

Leave a Comment