Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 21 iulie 2022

BLOCURILE C, SB42 ȘI 1B DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC

Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din municipiul Zalău”, SMIS 120260, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri rezidenţiale.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autoritățile locale pentru combaterea efectelor generate de gazele cu efect de seră.

Obiectivele specifice și rezultatele vizate de proiect sunt scăderea consumului anual specific de energie al blocurilor de locuințe din proiect cu cel puțin 50% și creșterea numărului de gospodării cu o clasificare mai bună a consumului de energie de la 0 la 58 apartamente.

Lucrările principale care au condus la eficientizarea energetică, după cum au fost incluse în auditul energetic, se referă la: izolarea termică a părții opace cu o grosime a termosistemului de 15 cm, inclusiv a parapeților balcoanelor/logiilor; izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/geamuri, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate; închiderea balcoanelor și/sau logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților; termo-hidroizolarea acoperișului tip terasă şi termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei cu sisteme compozite de termoizolare cu o grosime a termoizolației de 20 cm. Alte măsuri care nu au vizat în mod direct eficiența energetică au fost cele de reparare a elementelor de construcție ale fațadei ce au prezentat potențial pericol de desprindere și/sau au afectat funcționalitatea blocului de locuințe, repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție.

 Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în reducerea cu 53,44% a consumului anual specific de energie (kWh/m2/an), scăderea cu 52,37% a emisiilor de gaze cu efect de seră (echivalent tone de CO2), reducerea costurilor cu încălzirea prin reducerea cu 70,54% a consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an) și îmbunătățirea esteticii arealului unde se află amplasate blocurile de locuințe.

      Valoarea totală a proiectului este 2.197.429,64 lei cu TVA, din care contribuția FEDR 862.389,63 lei cu TVA, contribuția bugetului național 152.186,38 lei cu TVA, contribuția locală (cheltuieli eligibile și neeligibile) este 1.182.853,63 lei cu TVA.

Alte informații se pot regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Ciulea Simona Ioana, manager de proiect, ciuleasimona@zalausj.ro, și Cristian Bîrjac, purtător de cuvânt, cristianbirjac@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

 

2 Thoughts to “Comunicat de presă”

  1. […] Comunicat de presă Data: 21 iulie 2022 BLOCURILE C, SB42 ȘI 1B DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din municipiul Zalău”, SMIS 120260, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul… Citeste mai mult […]

  2. […] Comunicat de presă Data: 21 iulie 2022 BLOCURILE C, SB42 ȘI 1B DIN MUNICIPIUL ZALĂU MAI EFICIENTE ENERGETIC Beneficiarul Municipiul Zalău a finalizat proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe C, SB42 și 1B din municipiul Zalău”, SMIS 120260, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment