Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 14.12.2021

Creșa “MESEŞ” și-a deschis porțile

În data de 19.03.2019, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare nr. 4059 pentru proiectul ”Grădiniță cu program prelungit și creșă, cartier Meseș, str. Alexandru Lăpușneanu din municipiul Zalău – etapa I creșa”, Cod SMIS Proiect: 122270. Termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie 2021. Finanțarea investiției este asigurată prin Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul de stat și bugetul local, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020: Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritate de investiții 4.4. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de educaţie și formare în contextul demersurilor efectuate de autorităţile locale în vederea asigurării accesului la educaţie timpurie și a sprijinirii participării părinților pe piața forței de muncă.

Rezultatele vizate de proiect sunt dezvoltarea infrastructurii de educaţie în învăţământul antepreşcolar prin construirea unei creşe noi în municipiul Zalău cu o capacitate de 55 de locuri şi sprijinirea participării părinţilor, care au în întreţinere copii de vârstă antepreşcolară, pe piaţa forţei de muncă.    Noua creșă are 4 dormitoare pentru cele 4 grupe de copii formate, 2 spații multifuncționale pentru luarea mesei și activități, 1 cabinet medical, birouri și sală pentru părinți, grupuri sanitare separate pentru copii și personal, bucătărie, spații de depozitare alimente, vestiare și alte spații administrative. Creșa a fost dotată cu mobilier și a fost amenajat spațiul verde și spațiul de joacă exterior. Au fost create 22 locuri de muncă noi.

Valoarea totală a investiției este de 5.119.132,72 lei, din care valoarea de 1.671.831,89 lei este asigurată din Fondul European de Dezvoltare Regională, 255.691,94 lei reprezintă contribuția bugetului național, iar 3.191.608,89 lei reprezintă contribuția locală.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Pop Angelica, manager de proiect și Cristian Bîrjac, purtător de cuvânt, cristianbirjac@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment