COMUNICAT DE PRESĂ

8079/22.11.2021

COMUNICAT DE PRESĂ FINALIZARE PROIECT

„Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa”

Comuna Bocșa, județul Sălaj, anunță finalizarea proiectului “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa”, cod SMIS 144093, realizat în baza contractului de finanțare nr. 307/233t/03.08.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României în calitate de Organism Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 -Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă 2014-2020, Prioritatea de investiție 2c – Consolidarea aplicațiilor (TIC) pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănatate, Obiectiv Specific OS2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Actiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE, Apelul nr. 2.

Valoarea totală a proiectului: 772.636,01 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 720.859,60 lei

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa” îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Bocșa, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice.

Rezultate obținute în urma implementării proiectului:

– 233 elevi și 29 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 2 unități de învățământ de pe raza Comunei Bocșa dotate cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Perioada de implementare: 03.08.2021- 03.02.2022.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Competitivi împreună !

Date de contact beneficiar: Comuna Bocșa, str. Principală, nr. 23, județul Sălaj, România

tel. 0260623682, fax. 0260623682

Leave a Comment