COMUNICAT DE PRESĂ

05.11.2021

 

[ANUNT FINAL PROIECT „GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE BENEFICIARILOR IMM-URILOR” PENTRU FIRMA FBR LOGISTIC SRL]

 

FBR LOGISTIC SRL anunță încetarea proiectul cu titlul ”FBR LOGISTIC CAPITAL DE LUCRU”, proiect nr. RUE 9359 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 15.05.2021

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii FBR LOGISTIC SRL prin ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 68608,77 RON  (valoarea totala) din care : 59659.8 RON lei grant si 8948.97 RON lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020]

[Date de Contact]

 

Persoană de contact:

FARCAU GEORGE BOGDAN – administrator

 TEL: 0754041490

MAIL: fbrlogistic@yahoo.com