COMUNICAT DE PRESĂ

data publicare 20.08.2021

 COMUNICAT DE PRESĂ ÎNCEPERE PROIECT

„Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa”

 

Proiectul “Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa”, cod MySMIS 144093, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat de către Comuna Bocșa și are o valoare totală de 772.636,01 lei, din care 720.859,60 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 este implementat la nivel național de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de organism intermediar pentru promovarea societății informaționale.

Proiectul este prevăzut a se derula pe o perioadă de 6 luni, în intervalul 03.08.2021 – 03.02.2022.

Obiectivul general al proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii TIC în domeniul e-educație, în unitățile de învățământ din Comuna Bocșa” îl reprezintă asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line, prin dotarea unităților de învățământ de pe raza comunei Bocșa, cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice.

Rezultatele prevăzute prin proiect sunt următoarele:

– 233 elevi și 29 de cadre didactice sprijinite cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației, necesare desfășurării activităților didactice în mediul on-line.

– 2 unități de învățământ de pe raza Comunei Bocșa dotate cu echipamente de tip IT, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

Competitivi împreună !

 

Date de contact beneficiar:

Comuna Bocșa, str. Principală, nr. 23, județul Sălaj, România

tel. 0260623682, fax. 0260623682

Leave a Comment