Comunicat de presă

Comunicat de presă

Data: 20.05.2021

 

Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II

 

În data de 25 februarie 2021, Municipiul Zalău a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Mobilitate urbană durabilă Zalău 2023. Etapa II”, cod Mysmis 128098. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE, Prioritatea de investiții 4E – promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, obiectiv specific 4.1 – reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, iar Organismul Intermediar este Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Perioada de implementare a Proiectului este de 66 luni, între 10 Ianuarie 2018 și 30 Iunie 2023, perioadă ce include pregătirea documentelor necesare obținerii finanțării, depunerea cererii și evaluarea acesteia, semnarea contractului de finanțare, derularea lucrărilor și a altor activități relevante. Valoarea totală a proiectului este de 40.535.558,61 lei. Din aceasta, contribuția Fondului European de Dezvoltare Regională este de 12.395.565,78 lei, contribuția bugetului de stat este de 1.895.792,43 lei, iar contribuția bugetului local este de 26.244.200,40 lei.

Obiectivul general al proiectului este Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Zalău pâna la finele anului 2023. Obiectivele de investiții ale proiectului sunt: „Pietonizare strada Unirii” și „Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”. Rezultatele așteptate ale obiectivului de investiții „Pietonizare strada Unirii” sunt : o zonă pietonală creată prin proiect prin închiderea circulației auto pe str. Unirii; 18.964 mp suprafață circulație pietonală extinsă/modernizată/reabilitată în piața 1 Decembrie 1918, Piața Iuliu Maniu și str. Unirii; 3.756 mp suprafață reabilitată a infrastructurii rutiere utilizată de mijloace de transport în comun; o stație de autobuz reabilitată; suprafață verde modernizată/reabilitată/extinsă; amplasare mobilier urban. Printre rezultatele așteptate la obiectivul de investiții „Modernizare DJ 191C: Tudor Vladimirescu, Porolissum, Bujorilor, Moigradului și Cetății”, se numără: 7,786 km lungime trotuare reabilitate/modernizate/extinse; 7,786 km lungime pistă de biciclete nou creată; 7,786 km lungime traseu transport public în comun reabilitat; 23 buc. stații de autobuz amenajate/reabilitate și dotate cu mobilier.

Alte informații se vor regăsi pe site-ul www.zalausj.ro, la secţiunea ”Proiecte şi programe” sau la următoarele persoane de contact: Rodica Ciurte, manager de proiect, ciurterodica@zalausj.ro, și Diana Breban, purtător de cuvânt, brebandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

Leave a Comment