Comunicat de presă

Data: 04.01.2021 – 06.01.2021

Lansarea proiectului

Complex Multifuncțional Măgura”

 

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI, cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3, județul Sălaj, derulează, începând cu data de 26 august 2020, proiectul “Complex Multifuncțional Măgura”, cod SMIS 123128. Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza contractului de finanțare nr. 5989/26.08.2020  încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar ce monitorizează implementarea acestui proiect.

 

Valoarea totală a proiectului este de 23.778.253,32 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 22.952.889,32 lei (19.509.955,93 lei provenind din FEDR și 2.983.875,60  lei din bugetul național). Proiectul a început în data de 14 septembrie 2017 și urmează să fie finalizat până la data de 31 mai 2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea calității vieții populației orașului Șimleu Silvaniei, prin investiții care să contribuie, în mod direct, la revitalizarea fizică, socială și economică a orașului astfel încât locuitorii acestuia să fie expuși mai puțin riscului de sărăcie și excluziune socială.

Dezvoltarea durabilă și creșterea standardelor de viață în cadrul Orașului Șimleu Silvaniei implică pe lângă rezolvările problemelor de natură socio economică și oferirea unor posibilități de petrecere a unui timp liber de calitate dar și îmbunătățirea aspectului infrastructurii publice urbane.

 

Rezultate așteptate

  1. Investiție de tip A – Clădire cu funcție Cultural Recreativă-Centru Cultural Recreativ

Valoare la finalul implementării – 1 buc.

  1. Investiție de tip A – Clădire cu funcție Cultural Recreativă-Bibliotecă și Muzeu

Valoare la finalul implementării 1 buc.

  1. Investiție de tip B -Înființare Gradina Magura- Suprafața spații verzi construite/ extinse/ modernizate/reabilitate (mp)

Valoare la finalul implementării-5748 mp

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,

vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Leave a Comment