COMUNICAT DE PRESĂ

18.12.2020

Anunț de presă privind inceperea proiectului

“GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DAS TRANSILVANIA SRL.”

S.C. DAS TRANSILVANIA S.R.L..cu sediul în Zalau, B-dul MIHAI VITEAZU 100/I BIS, Judet Salaj derulează, începând cu data de 18.12.2020 proiectul „GRANT CAPITAL DE LUCRU PENTRU DAS TRANSILVANIA S.R.L.”, RUE 1521, co-finanţat prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 și Ordinului de aprobare nr. 1060/2857/2020 aschemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea de pășirii crizeie conomice generate de pandemia COVID – 19, în baza contractului de finanţare Nr. M2-1388 din 08-12-2020 încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului CLUJ-NAPOCA.

 

Valoarea totală a finantarii nerambursabile este de 725925.00lei, iar valoarea cofinantarii este de 108888.75lei.

 

Locatia de implementare este situata in judeţul Sălaj, localitatea Municipiul Zalău, strada BLV. MIHAI VITEAZU, nr. 100/I BIS, cod postal 450125.

 

Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţiişi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cuprevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cucompletările şi modificările ulterioare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului: menținerea sau după caz, suplimentarea numărului de salariați înscrişi în cererea de finanţare, pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data acordării ajutorului de stat.

 

Durata de implementare a proiectuluieste de maxim 1 an, începând cu data intrăriiînvigoare a Contractului de finanțare.

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

 

Date de contact:

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteţi obţine de la sediul social al Das Transilvania SRL din judeţul Sălaj, localitatea Municipiul Zalău, strada BLV. MIHAI VITEAZU, nr. 100/I BIS, cod postal 450125, persoană de contact Stelian Ilea, Administrator, prin e-mail dastransilvania@gmail.com.

Alte articole

Leave a Comment