Comunicat de presă

18 DECEMBRIE 2020

 

ANUNT DE PRESA PRIVIND INCEPEREA PROIECTULUI: 

„SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ETA TRANS CONCRET”

 

 

S.C. ETA TRANS CONCRET  S.R.L.  anunță , începerea activităților proiectului : SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ETA TRANS CONCRET,   ce va fi derulat în Municipiul Zalau, strada CETINEI, nr. 22, cod poştal 450160 , Judetul Salaj. Proiectul este co- fnantat prin -Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19,  si Ordinul 1060/2857/2020 privind aprobarea schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile” conform contractului M2-2275 din 09-12-2020, RUE 2275.

Durata de implementare a proiectului este de 12  luni, respectiv de  la data 09.12.2020 până la data 09.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 287.485,05 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de  249.987,00 lei.

Obiectul contractului de finantare este reprezentat de : Ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, denumită în continuare Măsură, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) Cluj Napoca, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.

Rezultate asteptate : menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării

Date de contact :

Persoana de contact : ILEA CARMEN-administrator

Telefon: 0745546239

E-mail : eta.trans.concret@gmail.com

 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala  Prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

 

S.C. ETA TRANS CONCRET S.R.L. 

Leave a Comment