Ce impozite şi taxe plăteşti la stat dacă obţii venituri din chirii?

Conform ghidului ANAF, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. Aceste venituri se stabilesc pe baza unui contract încheiat între părţi, în forma scrisă.
Astfel, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligaţia să înregistreze contractul de închiriere la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data încheierii contractului între părţi, se arată în documentul citat. Odată cu înregistrarea contractului trebuie depus şi formularul 220 “Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit”. În cazul în care bunul închiriat este deţinut în comun, contractul se va înregistra de către fiecare coproprietar la organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul. Documentele se vor prezenta în copie şi original, urmând ca după verificarea realităţii datelor de către funcţionarul public de la ghişeu, actele în original să fie restituit contribuabilului.
În ghidul ANAF se menţionează că documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere sunt:
• 3 exemplare de contract de închiriere (un original şi doua copii);
• dovada deţinerii proprietăţii (copie şi original);
• declaraţie de venit estimat/normă de venit (formular 220 în două exemplare);
• act de identitate proprietar/proprietari (copie şi original).
Formularul 220 se depune în termen de 15 zile de la încheierea contractului de închiriere
Potrivit ghidului oficial al Fiscului, contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, sunt obligaţi să depună formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit” în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părţi.
În cazul contribuabililor pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, aceştia vor depune formularul 220 completat în mod corespunzător, se arată în documentul citat.
Dacă persoanele fizice obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, atunci acestea vor depune câte o declaraţie estimativă pentru fiecare sursă. În situaţia închirierii bunurilor deţinute în comun, fiecare coproprietar va completa şi va depune câte o declaraţie, corespunzător cotei care îi revine din proprietate.

Cabinet de avocat Coltuc
www.coltuc.ro
av. COLTUC MARIUS
(P)

Alte articole

One Thought to “Ce impozite şi taxe plăteşti la stat dacă obţii venituri din chirii?”

  1. Anonim

    si daca nu faci contract de inchiriere si faci un contract de comodat? asta zice lumea ca nu trebuie declarant nicaieri 🙂

Leave a Comment