Autoritățile și instituțiile de interes public trebuie să utilizeze PatrimVen începând cu luna martie

Autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public sunt obligate să se înroleze în sistemul informatic PatrimVen, începând cu 1 martie 2022, conform OG 11/2021 care a modificat și completat Codul de procedură fiscală.
PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de Ministerul Finanțelor /A.N.A.F, în condițiile legii, de la autoritățile/instituțiile publice și de interes public, din administrația publică centrală și locală ori de la contribuabili/plătitori, și care sunt puse la dispoziția autorităților publice, instituțiilor publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și altor persoane juridice de drept privat, în beneficiul cetățenilor și în scopul realizării atribuțiilor stabilite de normele juridice care reglementează activitatea instituțiilor, autorităților ori persoanelor juridice de drept privat care primesc respectivele informații și/sau documente.
Accesul la sistemului informatic PatrimVen se face numai după depunerea formularului protocolului de aderare (PASS) reglementat de Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 2.632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor puse la dispoziția autorităților și instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu și aprobarea accesului la serviciile disponibile în cadrul sistemului informatic PatrimVen.
Pentru înrolarea administratorilor de interoperativitate este necesară prezența acestora, o singură dată, la un ghișeu teritorial al ANAF pentru înregistrarea cu un minim de documente, respectiv cartea de identitate a persoanei în original, fișierul de export al certificatului digital calificat deținut de persoană pe suport electronic, cererea de numire sau revocare administrator de interoperabilitate, pentru gestionarea drepturilor de acces ale utilizatorilor din partea autorității/instituției publice semnată și stampilată de reprezentantul legal al acesteia.
De asemenea, potrivit prevederilor OG nr. 11/2021, începând cu data de 1 martie 2022, contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, sunt obligaţi să transmită organului fiscal central orice documente exclusiv prin intermediul sistemului de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanţelor/ A.N.A.F, respectiv Spațiul Privat Virtual (SPV).
Pentru înrolarea în SPV se poate accesa următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet /ANAF/ servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv
În situaţia în care contribuabilii/plătitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente potrivit OG nr.11/2021 , iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă.
M. S.

Leave a Comment