Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Prelungire Apel de selecţie – M6/6B –Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală, lansată ȋn perioada 02.05.2018 -03.08.2018, cu prelungire 1  până la data de 05.11.2018, cu prelungire 2  până la data de 05.02.2019, până la data de 30.04.2019.

Data prelungirii apelului de selecție: 29.01.2019.

Măsura M6/6B – Crearea infrastructurii sociale pentru populaţia rurală.

Beneficiari eligibili:

Entități publice:

  • Autorităţi publice locale – Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL .

Entități private

  • ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
  • GAL-ul – dacă niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.

Fonduri disponibile: 150.537,32 euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 150.537,32euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.04.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.  

De asemenea la sediul GAL ValeaSomeşului suntdisponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M6/6B.

ŞI

Prelungire Apel de selecţie – M7/6B –Dezvoltarea satelor

Asociația GAL Valea Someşului anunţă prelungirea măsurii M7/6B – Dezvoltarea satelor lansată ȋn perioada în perioada 19.11.2018 – 31.01.2019 până la data de 28.02.2019.

Data prelungirii apelului de selecție: 29.01.2019

Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor.

Beneficiari eligibili:

  • Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Somcuta din teritoriul GAL.

Şi Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) – reprezintã structuri de cooperare cu personalitate juridicã, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unitãţile administrative teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional orifurnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Adminstraţiei publice locale nr. 215/2001)

Fonduri disponibile: 51.716 euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 50.000euro/proiect.

Data limită de primire a proiectelor: 28.02.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL ValeaSomeşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M7/6B.

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Alte articole

Leave a Comment