APEL DE SELECŢIE ~varianta simplificată~

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECŢIE:
29.09.2017

MĂSURILE LANSATE PRIN APELUL DE SELECȚIE:
M2/2A INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE
M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ

BENEFICIARI ELIGIBILI:
M2/2A “INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE”: Persoana fizică autorizată; Întreprindere individuală; Întreprindere familială; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice; Societate agricolă; Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativă agricolă; Cooperativă; Grup de producători.

M3/6A “CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE”: Persoana fizică autorizată; Intreprinderi individuale; Intreprinderi famili; Societate în nume colectiv – SNC; Societate în comandită simplă – SCS; Societate pe acţiuni – SA; Societate în comandită pe acţiuni – SCA; Societate cu răspundere limitată – SRL; Societate comercială cu capital privat; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă de gradul 1 și societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv desfășurarea de activităţi neagricole; Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de exploatare şi gestionare aterenurilor agricole şi a efectivelor de animale.

M4/6B “SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ”: Pentru investiții în infrastructura socială: Furnizorii de servicii sociale, acreditați, Asociația SAMUS POROLISSUM ( în situația în care, în urma lansării de apeluri de selecție, nu se depun proiecte), Pentru alte tipuri de investiții: Comunele, conform legislaţiei naţionale în vigoare, Asociațiile de dezvoltare intercomunitară, Unităţile de cult, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru investiții în construirea de facilități pentru servicii funerare (capele mortuare), ONG-urile, conform legislaţiei naţionale în vigoare, pentru studii și investiții asociate cu întreținerea, restaurarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural și natural al satelor, peisajelor rurale.

FONDURI DISPONIBILE ȘI SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ CARE POATE FI ACORDATĂ PENTRU UN PROIECT:

Cod Denumire Suma disponibilă
M2/2A INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE 604.735 euro
M3/6A CREAREA ȘI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI NEAGRICOLE 795.909 euro
M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ 819.318 euro

SUMA MAXIMĂ NERAMBURSABILĂ:
M2/2A INVESTIȚII IN ACTIVE FIZICE
I. În cazul fermelor cu dimensiune economică până la 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
II. În cazul fermelor cu dimensiune economică peste 500.000 euro SO:
– 25.000 euro în cazul proiectelor care prezăd achiziții simple/proiectelor care prezăd construcții-montaj;
– 50.000 euro în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivelul exploatației agricole.
III. În cazul cooperativelor, grupurilor de producători și parteneriatelor sprijinite prin intermediul M16:
– 100.000 euro indiferent de tipul investiției.

M3/6A CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE
– 75.000 euro pentru proiecte care includ construcții-montaj;
– 50.000 euro pentru proiecte care nu includ construcții-montaj.

M4/6B SERVICII DE BAZA, REINNOIREA SATELOR SI INCLUZIUNE SOCIALĂ
– 50.000 euro/proiect;
– 100.000 euro/proiect în cazul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI);

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR:
30.10.2017

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației SAMUS POROLISSUM din loc. Creaca, str. Principală, nr. 169, jud. Sălaj, de luni până vineri , în intervalul orar 09.00 – 14.00.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent măsuriilor M2/2A, M3/6A, M4/6B disponibil pe www.samusporolissum.ro

DATELE DE CONTACT PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Tel: 0360566501; Mobil: 0744612068
e-mail: office@samusporolissum.ro , www.samusporolissum.ro

Varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate de Asociația SAMUS POROLISSUM, poate fi ridicată de la sediul asociației din loc. Creaca, str. Principală, nr. 169, jud. Sălaj.

ASOCIAŢIA SAMUS POROLISSUM

Leave a Comment