APEL DE SELECȚIE – M7/6B –Dezvoltarea satelor

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 19.11.2018 – 31.01.2019 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2018 pentru Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor.

Data lansării apelului de selecție: 19.11.2018.

Măsura M7/6B – Dezvoltarea satelor.

Beneficiari eligibili:

  • Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

Autorităţi publice locale-Comunele ş iOraşulSomcuta din teritoriul GAL .

şi

Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) – reprezintã structuri de cooperare cu personalitate juridicã, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unitãţile administrative teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Adminstraţiei publice locale nr. 215/2001)

Fonduri disponibile: 51.716 euro.

Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 50.000euro/proiect.

Data limită de primire a proiectelor: 31.01.2019.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud. Sălaj, în intervalul orar 10:00-18:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M7/6B.

 

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Alte articole

Leave a Comment