APEL DE SELECȚIE – M4/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 12.06.2020 -20.07.2020 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2020 pentru M4 / 3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Data lansării apelului de selecție: 12.06.2020

Măsura M4/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Beneficiari eligibili:

Beneficiarii direcți: Fermieri din categoria PFA, II, IF, SRL, SRL-D;Forme asociative ( cooperative )

Beneficiari indirecți (grup țintă):Entități din domeniul turismului, alimentației publice, sănătății, educației etc; Populația locală de pe raza pieței locale

Fonduri disponibile: 225.000 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 9000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 20.07.2020.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ale Ghidului solicitantului ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M4/3A.

 

APEL DE SELECȚIE – M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 12.06.2020 -20.07.2020 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2020 pentru M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Data lansării apelului de selecție: 12.06.2020

Măsura M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Beneficiari eligibili: Un parteneriat format din entitati juridice publice sau private legal constituite

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim două entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

  • Fermieri, cooperative, grupuri de producători; • Microîntreprinderi și întreprinderi mici;
  • Organizații neguvernamentale; • Consilii locale; • Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 201,864.59 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.900 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 20.07.2020.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ale Ghidului solicitantului ce cuprind informații detaliate aferente măsurii M3/3A.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj,în intervalul orar 10:00-14:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

 

Date de contact: Asociația GAL Valea Someşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment