APEL DE SELECȚIE – M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale

Asociația GAL Valea Someşului anunţă lansarea în perioada 16.12.2020 -29.01.2021 a celei de a doua sesiuni de cereri de proiecte din anul 2020 pentru M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale.

Data lansării apelului de selecție: 16.12.2020.

Măsura M3 / 3A – Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte și piețe locale.

Beneficiari eligibili: Un parteneriat format din entități juridice publice sau private legal constituite

PARTENERIATE constituite în baza unui ACORD DE  COOPERARE format din minim două entități şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos :

  • Fermieri, cooperative, grupuri de producători;• Microîntreprinderi și întreprinderi mici;• Organizații neguvernamentale;• Consilii locale;• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică.

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare).

Fonduri disponibile: 201.662 euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 100.831 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 29.01.2021.

 

APEL DE SELECȚIE – M5/6A Sprijinirea de activități neagricole

Asociația GAL ValeaSomeşului anunţă lansarea în perioada 16.12.2020 – 29.01.2021 a primei sesiuni de cereri de proiecte din anul 2020 pentru Măsura M5/6A Sprijinirea de activități neagricole.

Data lansării apelului de selecție: 16.12.2020.

Măsura M5/6A -Sprijinirea de activități neagricole.

Beneficiarii direcți: Microîntreprinderile și întreprinderile mici și persoanele fizice autorizate cu statut minim de PFA, din zone rurale, precum și fermierii sau membrii unei gospodării agricole conform art 19. alin. 1, litera b din Regulamentul ( UE ) 1305/2013 (cu statut minim de PFA).Microîntreprinderile și întreprinderile mici trebuie să fie de tipul: PFA, II, IF, SRL, SRL-D.

Fonduri disponibile: 319.382,27 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect: 200.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 29.01.2021.

Locul şi intervalul orar unde se pot depune proiectele: sediul Asociaţiei GAL Valea Someşului, din loc. Ileanda, com. Ileanda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, jud.Sălaj, în intervalul orar 10:00-14:00 de luni până vineri.

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL și publicat pe site-ul: www.galvaleasomesului.ro.

De asemenea la sediul GAL Valea Someşului sunt disponibile versiuni tipărite ce cuprind informații detaliate aferente măsuriilor M3/3A și M5/6A.

 

Date de contact: Asociația GAL ValeaSomeşului

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 35, Loc. Ileanda, Jud.Sălaj.

Tel: 0260.648.972/0784.845.840/0784.845.841

e-mail: office@galvaleasomesului.ro

site: www.galvaleasomesului.ro

Leave a Comment