Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

DAX ENERGY FOUR S.R.L

titular al proiectului CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ, BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul

“CONSTRUIRE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ŞI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRĂRI”, propus a fi amplasat în com. Crişeni, extravilan, jud Sălaj.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sălaj din Zalău, str Parcului, nr. 2, jud Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 08.30-16.00, vineri între orele 08.30-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

One Thought to “Anunţ public privind decizia etapei de încadrare”

  1. […] APM Sălaj din Zalău, str Parcului, nr. 2, jud Sălaj, în zilele… Articolul Anunţ public privind decizia etapei de încadrare apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

Leave a Comment