Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC Cemacon SA

titular al proiectului „Instalare centrală fotovoltaică pentru obiectivul Cemacon SA, aflat în localitatea Recea, comuna Vârşolţ, judeţul Sălaj”, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare centrală fotovoltaică pentru obiectivul Cemacon SA, aflat în localitatea Recea, comuna Vârşolţ, judeţul Sălaj”, amplasament loc. Recea, str. Fabricii nr. 1, com. Vârșolț.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoare adresă de internet http://apmsj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

One Thought to “Anunţ public privind decizia etapei de încadrare”

  1. […] SC Cemacon SA titular al proiectului „Instalare centrală fotovoltaică pentru obiectivul Cemacon SA, aflat în localitatea Recea, comuna Vârşolţ, judeţul Sălaj”, anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Instalare centrală fotovoltaică pentru obiectivul Cemacon SA, aflat în localitatea Recea, comuna Vârşolţ, judeţul Sălaj”, amplasament loc. Recea, str. Fabricii nr. 1, com. Vârșolț. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoare adresă de internet… Citeste mai mult […]

Leave a Comment