ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău implementează începând cu data de 02.03.2022 proiectul intitulat Materiale  pentru  prevenirea  şi  protejarea  sănătăţii  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19  pentru  Grădiniţa  cu  P.P. ,,Dumbrava  Minunată” Zalău” , în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componentă 1-Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10  Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie/ Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID19 şi al consecinţelor sale sociale, cu finanţare din REACT-EU, număr contract 1106/02.03.2022.

Valoarea totală a contractului este de 16.639,96 lei, asistența financiară nerambursabilă fiind finanțată integral prin Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU.

Perioada de implementare a proiectului este cu începere din 28.09.2020 și finalizare în 31.10.2022.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău pentru gestionarea situaţiei cauzată de riscul de infecţie cu virusul SARS-COV-2 prin asigurarea infrastructurii funcţionale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecţie minime, ca urmare a frecventării spațiilor proprii de către copiii și personalul unității în vederea desfașurării activităților educative specifice. Dotarea Grădiniței cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău cu echipamente sanitare de tip măști, mănuși de protecție, dezinfectanţi mâini, covorașe dezinfectante, combinezoane, echipamente necesare protejării personalului angajat și copiilor.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

A1-Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.

A2-Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.

A3-Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală.

 

 

„Proiect cofinanțat din Fondul European Dezvoltare Regională – REACT-EU prin POIM 2014-2020”

 

 

Date de contact:
Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău

Adresa: Zalău, Str. Viitorului, nr. 3

Telefon: 0260.620.874

Fax: 0260.620.874

E-mail: gradinita14_zalau@yahoo.com

One Thought to “ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT”

  1. […] Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău implementează începând cu data de 02.03.2022 proiectul intitulat „Materiale  pentru  prevenirea  şi  protejarea  sănătăţii  în  contextul  pandemiei  cauzate  de  COVID-19  pentru  Grădiniţa  cu  P.P. ,,Dumbrava  Minunată” Zalău” , în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componentă 1-Apel: POIM/964/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale/ Componenta 1 REACT-EU-Consolidarea capacităţii unităţilor de învăţământ de stat în vederea gestionării situaţiei de pandemie generată de virusul SARS-COV-2/ Axa prioritară 10  Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate…  » Mai multe detalii […]

Leave a Comment