Anunţ de presă

                                                                                                                                   Data: 17.05.2018

Adaptarea infrastructurii si investitia in active de catre societatea ECOPROIECT SRL

Titlul proiectului “Adaptarea infrastructurii si investitia in active de catre societatea ECOPROIECT SRL”

Numele beneficiarului ECOPROIECT S.R.L.

Numele programului: Programul Operaţional Regional 2014-2020

Numele Autorităţii de Management: “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene”

Numele Organismului Intermediar: “Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest”

Valoarea totală a proiectului: 942,503.44 lei

Valoarea finanţării nerambursabile: 630,031.77 lei

Data începerii implementării proiectului: 28.03.2018

Data finalizării implementării proiectului: 30.09.2018

Cod SMIS: 105491

Proiectul cu titlul “Adaptarea infrastructurii si investitia in active de catre societatea ECOPROIECT SRL”’ finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către ECOPROIECT S.R.L. şi are urmatoarele obiective specifice:

  • Îmbunătăţirea semnificativă a execuţiei serviciilor de proiectare tehnică ca urmare a inovării proceselor de lucru din cadrul companiei prin intermediul activelor tangibile şi intangibile vizate a fi achiziţionate prin cadrul proiectului, precum şi completarea gamei de servicii prestate prin intermediul adăugării în portofoliu a subserviciului proiectare clădiri verzi
  • Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi creşterea eficienţei energetice
  • Dezvoltarea şi completarea capitalului uman al companiei ECOPROIECT SRL prin o angajare vizată de prezentul proiect de finanţare şi menţinerea acestora pe toată perioada de durabilitate a proiectului dar şi includerea de măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi tratament

ECOPROIECT S.R.L .

Persoana de contact: Hendea Otilia, administrator ECOPROIECT S.R.L .

Tel/fax/email: 0740133794 /  0360566007 / otiliahendea@yahoo.com

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Leave a Comment