ANUNȚ DE PARTICIPARE

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 

Consiliul Judeţean Sălaj, lansează sesiunea de selecţie a proiectelor de asistență socială care vor beneficia de finanţare în anul 2022.

Autoritatea finanţatoare: U.A.T. Județul Sălaj10

Cod fiscal: 4494764

Adresa: Piața 1 Decembrie 1918 nr. 11, Zalău, jud. Sălaj

Telefon: +40.260.614.120; fax: +40.260.661.097;

E-mail: registratura@cjsj.ro;

Site: www.cjsj.ro.

Obiectul: finanţarea nerambursabilă a unor proiecte/programe de asistenţă socială susținute de către unităţile de cult şi/sau entităţile care acordă asistenţă socială persoanelor cu nevoi sociale în judeţul Sălaj, pentru anul 2022.

Procedura aplicată: selecţie de proiecte organizată în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și a Hotărârii nr. 15 din 23 februarie 2022 a Consiliului Județean Sălaj privind aprobarea Ghidului solicitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022, din bugetul Judeţului Sălaj, pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale.

Bugetul aprobat pentru anul 2022: 1.500.000 lei

Durata finanţării: anul 2022.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.04.2022, ora 13.30

Evaluarea și selecția proiectelor se va face de către Comisia de evaluare și selecție stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Sălaj.

Perioada în care se desfășoară evaluarea și selecția de proiecte: 11.04.2022 – 05.05.2022.

Rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor se va publica pe site-ul Consiliului Județean Sălaj, la adresa: http://www.cjsj.ro.

Criteriile și condițiile de acces la fondurile publice sunt cele prevăzute de Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general iar criteriile specifice de evaluare sunt reglementate de “Ghidului socilitantului în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în anul 2022 din bugetul Judeţului Sălaj pentru activități nonprofit de interes județean în domeniul asistenței sociale” și poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Sălaj, la adresa: https://cjsj.ro/index.php/consiliul-judetean/strategii-programe-proiecte/2-uncategorised/115-programe-finantate-din-bugetul-judetului-salaj

Anunţul de participare privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi de asistență socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 44 din 04.03.2022.

PREȘEDINTE,

Dinu IANCU-SĂLĂJANU

Leave a Comment