Anunţ

Se aduce la cunostinta generala ca in ziua de 30.09.2020 ora 09, la sediul Biroului Executorului Judecatoresc Ciumarnean Romeo-Gabriel din Zalau, str.Gheorghe Lazar nr.55, jud.Salaj, va avea loc vanzarea la licitatie publica a cotei 1/6 din imobilul inscris in CFE nr.54451 Zalau, cu nr.cad.54451, aferenta terenului in suprafata de 41.569 mp, amplasat in extravilanul localitatii Zalau (parcela Almakut, in zona poligonului de tragere Aghires), cota determinata proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly

Pretul de incepere al licitatiei este de 102.000 lei reprezentand valoarea de circulatie a cotei urmaribile.

Toti cei interesati de cumpararea bunului imobil scos la licitatie publica se vor prezenta la data, locul si ora stabilite, avand asupra lor cartea de identitate, oferta de cumparare scrisa si dovada consemnarii garantiei de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei, in contul colector de executare silita nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200  deschis la B.R.D. Zalau.

Alte articole

Leave a Comment