Anunţ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 01.09.2021 ora 14, la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil înscris în C.F.E. nr.55488-C1-U24 Zalău, A 1 nr.cadastral 55488-C1-U24 constând în apartament compus din 2 dormitoare, living+bucătărie, 2 debarale, dressing, baie, hol, sas și 2 balcoane, în suprafață utilă de 119,55 mp situat în Zalău, str.Bogdan Petriceicu Hasdeu nr.14B, mansardă, ap.13, județul Sălaj.

Prețul de începere al licitației este de 342.166,70 lei.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumarnean Romeo- Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment