Anunţ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 01.09.2021 ora 12, la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil înscris în C.F.E. nr.50684 Marca, A1 nr.cadastral 50684, A1.1 nr.cadastral 50684-C1, A1.2 nr.cadastral 50684-C2 constând în teren în suprafață de 1.500 mp, casă de locuit cu suprafață construită la sol de 86 mp și magazie de bolțari acoperită cu țiglă având suprafață construită la sol de 35 mp, imobil situat în Marca nr.43, jud.Sălaj, proprietatea debitorului SUMALAN Ioan. Prețul de începere al licitației este de 162.000 lei.
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la dată, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumarnean Romeo Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment