ANUNŢ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștința generală că în ziua de 05.08.2021 ora 10, la sediul biroului execuțional din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud. Sălaj, vă avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil urmărit imobil înscris în CF nr.3513 Şimleu-Silvaniei, cu nr.top.485/3/I, nr.top.485/3/II și nr.top.485/2/b, constând în teren în suprafață de 630 mp și casa P+1E, amplasat în Şimleu-Silvaniei, str.M. Eminescu nr.10B, jud.Salaj, proprietatea debitorului BERTEA Vasile Sorin și a moștenitorilor debitorului defunct BERTEA Didina – prin curatorul special, av.Chiş Bianca Florina.
Prețul de începere al licitației este de 256.116 lei.
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumărnean Romeo Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Leave a Comment