Anunţ

Se aduce la cunoștință generala că în ziua de 20.04.2021 ora 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Salaj, vă avea loc vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly:
– cota de 1/6 din C.F.E. nr.57179 Zalău, A1 nr.cadastral 57179 constând în terenul extravilan în suprafață de 16.760 mp, amplasat în Zalău (parcela Noghei), pentru prețul de 20.950 lei.
– cota de 1/6 din C.F.E. nr.62416 Zalău, A1 nr.cadastral 62416 constând în terenul extravilan în suprafață de 1.350 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcela Noghei), pentru prețul de 1.687,50 lei.
– cota de 2333/3185 din C.F.E. nr.62976 Zalău, A1 nr.cadastral 62976 constând în terenul extravilan în suprafață de 265 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 331,25 lei.
Toți cei interesați de cumpărarea bunurilor imobile scoase la licitație publica se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silita nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment