Anunț

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 15.03.2021 ora 11, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a terenului de 1000 mp cu casă de locuit în Ratin nr.163, com.Crasna, proprietatea debitorului KOVACS ATTILA.

Prețul de începere al licitației este de 67.500 lei, reprezentând 75% din prețul de evaluare.

Toți cei interesați de cumpărarea bunului imobil scos la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment