Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 15.01.2021 ora 12, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a următoarelor bunuri imobile proprietatea debitorului BEKSI Sandor Mihaly:

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.57179 Zalău, A1 nr.cadastral 57179 constând în terenul extravilan în suprafață de 16.760 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 31.425 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.62416 Zalău, A1 nr.cadastral 62416 constând în terenul extravilan în suprafață de 1.350 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 2.531,25 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.65149 Zalău, A1 nr.cadastral 65149 constând în terenul extravilan în suprafață de 15.760 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 29.550 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.66544 Zalău, A1 nr.cadastral 66544 constând în terenul extravilan în suprafață de 2.515 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj (parcelă Noghei), pentru prețul de 4.715,25 lei.

– cota de 2333/3185 din C.F.E. nr.62976 Zalău, A1 nr.cadastral 62976 constând în terenul extravilan în suprafață de 265 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 496,88 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.67444 Zalău, A1 nr.cadastral 67444 constând în terenul extravilan în suprafață de 2.500 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 4.687,50 lei.

– cota de 1/6 din C.F.E. nr.67445 Zalău, A1 nr.cadastral 67445 constând în terenul extravilan în suprafață de 3.880 mp, amplasat în Zalău, jud.Sălaj, pentru prețul de 7.275 lei.

– cota de 15/1325 din C.F.E. nr.57786 Zalău, A1 nr.cadastral 57786 a terenului extravilan în suprafață de 1.325 mp, amplasat în Zalău (livada S.C.P.P.), jud.Sălaj, pentru prețul de 266,40 lei.

Toți cei interesați de cumpărarea bunurilor imobile scoase la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis la B.R.D. Zalău.

Alte articole

Leave a Comment