Anunţ

Se aduce la cunoștința generală că în ziua de 28.12.2020 ora 10, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a următoarelor imobile, proprietatea debitorilor Duca Ioan și Duca Daniela Corina:

1. teren intravilan – 693 mp în Zalău, Aleea Soarelui, Sălaj (C.F.E. nr.52490 Zalău) la prețul de 71.476,77 lei;

2. cota-parte de 174/693 din teren intravilan – 693 mp în Zalău, Aleea Soarelui, Sălaj (C.F.E. nr.52497 Zalău) la prețul de 17.946,51 lei;

3. teren intravilan – 693 mp în Zalău, Aleea Soarelui, Sălaj (C.F.E. nr.52485 Zalău) la prețul de 71.476,77 lei;

4. cota de 19/100 din teren intravilan – 431 mp în Zalău, str.Armatei nr.16, Sălaj la prețul de 8.191,32 lei;

Prețurile reprezintă 75% din prețurile stabilite prin Raportul de evaluare întocmit de expert Moisi Marius Mihai.

Toți cei interesați de cumpărarea bunurilor imobile/cotelor-părți din bunurile imobile scoase la licitație publică se vor prezenta la data, locul și ora stabilite, având asupra lor cartea de identitate, oferta de cumpărare scrisă și dovada consemnării garanției de participare reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației, în contul colector de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis la B.R.D. Zalău.

Leave a Comment