Anunţ

Biroul Executorului Judecătoresc Ciumărnean Romeo-Gabriel aduce la cunoștință generală că în ziua de 10.11.2020 ora 12, la sediul acestuia din Zalău, str.Gheorghe Lazăr nr.55, jud.Sălaj, va avea loc vânzarea la licitație publică a bunului imobil înscris în C.F.E. nr.50091 Maeriste provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr.1094, A1 nr.top.1108/17, A1.1 nr.top.1108/17 constând în teren intravilan în suprafață de 1.410 mp și construcție „club al tineretului”, proprietatea debitorului FUNDAȚIA PRIETENIA având CIF:10498469 și sediul în Maeriste nr.106, jud.Sălaj

            Prețul de începere al licitației este de 117.400 lei.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunul imobil scos la licitație publică să se prezinte la data, locul și ora stabilită având asupra lor cartea de identitate și oferta de cumpărare scrisă, trebuind să consemneze în contul de executare silită nr.RO21 BRDE 320S V151 2137 3200 deschis pe numele executorului judecătoresc Ciumărnean Romeo- Gabriel și la dispoziția acestuia, până la termenul stabilit pentru vânzare, o garanție de participare reprezentând 10% din prețul de începere al licitației, pentru care vor avea asupra lor recipisa doveditoare a depunerii garanției.

Alte articole

Leave a Comment