Angajatori din Sălaj, amendați de inspectorii de muncă cu peste 70.000 de lei

Amenzi de peste 73.000 de lei pentru munca fără forme legale și pentru alte abateri. Asta au aplicat inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Sălaj în cadrul unui control desfășurat în cursul lunii noiembrie, la mai mulți agenți economici din județ, în domeniile de competență precum relațiile de muncă (RM) și securitate și sănătate și securitate în muncă (SSM).

În domeniul RM au fost controlați 67 de agenți economici, din care 15 au fost sancționați, aplicându-se șase amenzi, în cuantum total de 58.000 de lei, dar și 18 avertismente. Potrivit reprezentanților ITM Sălaj, în urma controalelor, au fost depistate două persoane care munceau fără a avea întocmit contract  individual de muncă, angajatorii fiind sancționați contravențional. Inspectorii de muncă au mai aplicat amenzi pentru: nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; nerespectarea obligației de a ține evidența orelor de muncă prestate de către fiecare salariat și pentru nerespectarea obligației de a pune la dispoziția inspectorilor de muncă documentele și informațiile solicitate la termenele stabilite. Tot în domeniul precizat, la cei peste 60 de agenți economici verificați, au fost constatate și alte deficiențe pentru care au fost aplicate avertismente pentru: nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal; nerespectarea obligației păstrării copiei  contractului individual de muncă pentru toți salariații din locul de muncă respectiv; nerespectarea obligației de eliberare a adeverinței de vechime în muncă la încetarea activității salariatului; nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor contractelor individuale de muncă, a modificării  acestora în registrul general de evidență a salariaților în format electronic, respectiv completarea registrului cu date eronate sau incomplete și nerespectarea termenelor de transmitere a elementelor suspendării contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților în format electronic. De asemenea, în domeniul SSM inspectorii de muncă au verificat 47 de agenți economici și au aplicat trei amenzi în cuantum de 15.000 de lei pentru neefectuarea controlului medical periodic, respectiv utilizarea de utilaje cu autorizări ISCIR expirate. Tot în domeniul precizat, aceștia au aplicat zeci de avertismente pentru: lipsa din fișa postului a consemnărilor privind atribuțiile lucrătorului din  punct de  vedere  al securității și sănătății în muncă corespunzător funcției exercitate; lipsa aplicării semnalizării de securitate pe tablourile electrice și la prizele de 220V; lipsa instrucțiunilor proprii în domeniul SSM pentru toate activitățile desfășurate și nerevizuirea evaluării riscurilor de accidentare și a planului de prevenire protecție pentru îmbolnăviri profesionale și cu privire la riscul de contaminare cu Covid-19. Pentru deficiențele constatate în ambele domenii de competență au fost dispuse măsuri de remediere.

Alte articole

Leave a Comment